การติดตั้งใช้งาน Arduino IDE ลงบน Tony SX ESP32 Pro board

แบ่งหัวข้อย่อยดังนี้ 

  1. อุปกรณ์ที่ใช้
  2. การติดตั้ง Arduino IDE
  3. การติดตั้ง ESP32 Add-on บนโปรแกรม Arduino IDE
  4. การติดตั้งไดรฟเวอร์ USB to UART ของ Tony SX ESP32 Pro board
  5. การติดตั้ง library ของ TonySpace โดยการ download zip file จาก github และทดลองไฟกระพริบ

1.อุปกรณ์ที่ใช้ 

1.1 Tony SX ESP32 Pro board

1.2 สายไมโคร USB (USB microB Cable – 100 cm)

2.การติดตั้ง Arduino IDE 

ดาวน์โหลดโปรแรกม Arduino IDE แบบซิปไฟล์โดยให้เราเข้าไปที่  https://www.arduino.cc/en/software คลิกที่ Window Zip file (ภาพด้านล่าง)

ทำการแตกไฟล์โดยคลิก Extract files (ต้องมีโปรแกรม WinRAR)  คลิก Ok จะได้ไฟล์ arduino-1.8.15-windows มาซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นโปรเจคที่เราต้องการจะทำได้ เช่น arduino-1.8.15-test โดยชื่อที่ตั้งขึ้นมานั้นไม่ควรเป็นชื่อที่ยาวเกินไปจะทำให้ Error ในขั้นตอนการ compile 

และการอัฟโหลดโปรแกรมลงบอร์ดได้

ให้เราเข้าไปที่ file ที่สร้างขึ้นมา arduino-1.8.15-test >>> arduino-1.8.15 

ในขั้นตอนต่อไปนี้คือการ สร้าง Folder portable ขึ้นมาภายใน Folder ของ Arduino IDE เพื่อให้การติดตั้ง Environment และ Library ต่างๆ ถูกนำไปเก็บใน Folder portable ที่สร้างขึ้นมา

*** หมายเหตุ *** 

กรณีไม่สร้าง Folder portable ขึ้นมา จะทำให้ Arduino IDE ติดตั้ง Environment ลงไปใน Folder  C:\Users\[user name]\AppData\Local\Arduino15 และ Library ต่างๆจะถูกติดตั้งลงใน C:\Users\[user name]\Documents\Arduino แต่ในการสร้าง Folder portable ภายใน Folder ของ Arduino IDE จะทำให้ environment และ Library ถูกเก็บรวมอยู่ภายใน Folder portable โดยไม่ไปรวมกับ Arduino IDE ตัวอื่นๆ ที่ถูกติดตั้งภายในเครื่อง 

ข้อดีในการเก็บรักษาให้ Arduino IDE แต่ละตัวไม่ให้ใช้ Library และ Environment ร่วมกัน ง่ายต่อการ update แล้วยังคงเก็บ backup Arduino IDE ตัวเดิมเอาไว้ได้ และสะดวกต่อการนำ Arduino IDE ที่ติดตั้ง environment และ Library ที่จำเป็นต่อการใช้งานเรียบร้อยแล้วไปใช้ยัง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เพียงแค่เรา Copy Folder Arduino IDE ไปยังเครื่องปลายทางทำให้ไม่ต้องติดตั้ง environment และ Library ใหม่พร้อมใช้งานเหมือนเครื่องต้นทาง


จากนั้นทำการเปิดโปรแกรม arduino ide ในไฟล์ arduino-1.8.15  ที่ได้สร้าง portable ขึ้นมา

คลิก Allow acess

สังเกตว่าใน ไฟล์ portable จะมีไฟล์ sketchbook ขึ้นมาแล้ว

3. การติดตั้ง ESP32 Add-on บนโปรแกรม Arduino IDE

ในเบื้องต้นนั้น เมื่อเราจะทำการเลือกใช้บอร์ด esp32 จะยังไม่มีให้เรากดเลือกใช้งาน (มีเพียง arduino official board เท่านั้น)

หรือการคลิกเข้าไปดูใน boards manager เราจะยังไม่พบ ADD-ON esp32 

ให้เราเข้าไปที่ https://github.com/espressif/arduino-esp32 เลื่อนลงมาด้านล่างในหัวข้อ Development Status จะพบ link Installing (Windows, Linux and macOS) เมื่อทำการคลิกเข้าไปแล้วจะพบการหัวข้อการ Installing

ดังภาพด้านล่าง ให้เราทำการ copy url มาเก็บไว้

จากนั้นให้เราเข้าไปที่ perferences นำ url https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_dev_index.json 

ที่เราได้ copy มานั้น  ใส่ลงไปที่ Additional boards Manager URLs : ดังภาพด้านล่าง  จากนั้นคลิก OK

เมื่อกลับไปที่ Boards Manager พิมพ์คำว่า esp32 จะปรากฎ Add on esp32 ขึ้นมาแล้ว ให้เราทำการติดตั้ง version ล่าสุดลงไป 


จากนั้นให้เราเข้าไปที่ Tools เลือก Board เป็น ESP32 Wrover Module

คลิกที่ Tools อีกครั้งจะปรากฎเป็นบอร์ด esp32 ที่เราได้ทำการเลือกเรียบร้อย

4. การติดตั้งไดรฟเวอร์ USB to UART ของ Tony SX ESP32 Pro board

ให้เราเข้าไปยัง This PC คลิกที่ Manage

เมื่อเข้ามาที่หน้าของ computer management เราจะสังเกตว่ายังไม่มี comport ขึ้น

เมื่อทำการเสียบสาย MicroUSB เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรา จะขึ้น Port (COM & LPT) ในที่นี่เป็น (COM4) ซึ่งตัวเลขจะแตกต่างกันไปในแต่ล่ะเครื่อง ในที่นี้ได้ลงไดร์เวอร์เรียบร้อยจึงขึ้นว่า Silicon labs CP210x USB to UART Bridge (COM4) กรณีที่เรายังไม่มีไดร์เวอร์ จะขึ้นว่า *** Unknow Device *** 

ถ้าเรามี Driver Silicon labs อยู่แล้วสามารถข้ามขั้นตอนการติดตั้ง Driver นี้ไปได้ 

กรณีที่ขึ้น Unknow Device ให้เราเข้าไปโหลดไดร์เวอร์โดยเข้าไปที่ https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

คลิกที่ Downloads

ทำการติดตั้ง ไดรเวอร์ตามลำดับ จนสำเร็จ เมื่อเรากลับไปที่ Device Manager จะปรากฎ Comport Port (COM…) ตามเครื่องนั้นๆ

หลังจากติดตั้งไดร์เวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เราเปิดโปรแกรม Arduino IDE  ไปที่ Tools >> Ports >> COM… จะปรากฎ COM… ที่เราได้ลงไดร์เวอร์ไว้ ให้คลิกที่ COM port นั้น (ในที่นี้ COM 4)  

5.การติดตั้ง library ของ TonySpace โดยการ Download ZIP จาก github และทดลองไฟกระพริบ 

ให้เราเข้าไปที่ https://github.com/TonySpaceLtd/TonyS คลิกที่ Code และคลิก Download ZIP

เปิดโปรแกรม Arudino IDE ไปที่ Sketch >> Include Library >> Add Zip Library 

ให้เราไปยังไฟล์ที่เรา download มา คลิก Open ดังภาพด้านล่าง

สังเกตที่ด้านล่างจะปรากฎคำว่า Library added to your libraries.

ให้เราเข้าไปที่ Example เลื่อนไปด้านล่างสุด จะพบ TonyS_X1 เข้าไปยัง PRO >> Digital >> LED_Blink

คลิกที่ upload โปรแกรม

จะปรากฎไฟกระพริบทุกๆ 1 วินาทีที่ด้านบนของบอร์ด