การวัดอุณหภูมิและความชื้น โดยใช้งาน TonySX ร่วมกับโมดูล Tony S SHT31 และ Tony S IO Terminal Connector

แบ่งหัวข้อย่อยดังนี้

1. อุปกรณ์ที่ใช้

2. การต่อ Tony S SHT31 ร่วมกับ Tony S IO Terminal Connector

3. การอัพโหลดโค้ดโปรแกรม

4. ผลการทดลอง

1.อุปกรณ์ที่ใช้ 

1.1 Tony SX ESP32 Pro board

https://www.thaieasyelec.com/product/1216/tony-sx-esp32-pro-board

1.2 สายไมโคร USB (USB microB Cable – 100 cm)

https://www.thaieasyelec.com/product/751/usb-microb-cable-100-cm

1.3 โมดูล Tony S SHT31 Temperature and Humidity sensor module

Tony S SHT31 Temperature and Humidity sensor module – ThaiEasyElec Electronic for Embedded System จำหน่าย Arduino,Raspberry Pi

1.4 โมดูล Tony S SHT31 Temperature and Humidity sensor module

Tony S IO Terminal Connector module – ThaiEasyElec Electronic for Embedded System จำหน่าย Arduino,Raspberry Pi

2. การต่อ Tony S SHT31 ร่วมกับ Tony S IO Terminal Connector

ให้เราเริ่มต้นจากการต่อสายทั้งสี่เส้นของโมดูล SHT31 เข้ากับ Terminal Connector

(ที่โมดูล SHT 31 จะมีป้ายบอกว่าสายเส้นใดเป็น GND VCC SDA หรือ SCL)

จากนั้นให้ต่อ Tony S IO Terminal Connector เข้ากับ Slot 1 ของบอร์ด Tony SX ESP32 Pro board สำหรับการเลือกใช้ Slot สามารถดูได้ที่ บทความการเลือกใช้งาน Slot ทั้ง 6 ของ TonySX

3. การอัพโหลดโค้ดโปรแกรม

(*** ในส่วนนี้จะต้องผ่านบทความ การติดตั้งใช้งาน Arduino IDE บน Tony SX ESP32 มาก่อน ***)

หลังจากที่เราทำการต่อ Tony S SHT31 ร่วมกับ Tony S IO Terminal Connector เรียบร้อยแล้ว ให้เราเปิดโปรแกรม Arduino IDE จากนั้นให้เข้าไปที่ File >> Examples >> TonyS_X1 >> PRO >> Module >> SHT3x_Test

จะปรากฎดังภาพด้านล่าง ให้เราคลิก อัฟโหลดโปรแกรม

4.ผลการทดลอง

จะได้การทำงานดังวีดีโอด้านล่างนี้


จากวีดีโอสังเกตว่า 

เมื่อใช้มือจับที่หัวครอบโลหะ สังเกตว่าความชื้น (Huminity) จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก 66 จนถึง 86 % เมื่อปล่อยมือออกก็จะพบว่า ความชื้นจะลดลง

เมื่อใช้ไดร์เป่าผม เป่าไปที่หัวครอบโลหะ สังเกตว่าอุณหภูมิ (Temperature) จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก 29 องศาเซลเซียล ถึง 44 องศาเซลเซียส