บทความการประยุกต์ใช้งานบอร์ด ESPino32 (ESP32) ร่วมกับ Camera Expansion เพื่อส่งภาพและข้อความขึ้นไปแจ้งเตือนที่ LINE Notify

บทความการประยุกต์ใช้งานบอร์ด ESPino32 (ESP32) ร่วมกับ Camera Expansion

เพื่อส่งภาพและข้อความขึ้นไปแจ้งเตือนที่ LINE Notify

LINE Notify using ESPino32 ESP32 001

LINE Notify คือ บริการที่ใช้สำหรับรับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการที่ให้บริการโดย LINE ที่ชื่อ “LINE Notify” เมื่อเชื่อมต่อเว็บเซอร์วิชต่างๆ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
– บอร์ด ESPino32 (ESP32) ราคา 590 บาท >> คลิกดูสินค้าที่นี่
– โมดูลกล้อง Camera Expansion for ESPino32 (OV2640) ราคา 390 บาท >> คลิกดูสินค้าที่นี่
– Switch แบบกดติด-ปล่อยดับ จำนวน 3 ตัว
– Resistor 4.7K จำนวน 3 ตัว

สร้าง Token Line Notify
– สมัครหรือสร้างบัญชี Line ของเรา (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน Application Line)
– เข้าไปยัง Website : https://notify-bot.line.me
– Login เข้าใช้งาน

– คลิกที่ชื่อ User ของเราและเลือก My page

– คลิกที่ Generate token

– ตั้งชื่อ Notification ของเรา เลือกผูกการแจ้งเตือนไปยัง Line ID ของเรา หรือเลือกให้แจ้งเตือนไปยัง Group Line ของเรา จากนั้นคลิก Generate token

– Line Notify จะสร้าง Token สำหรับให้เรานำไปใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องนำค่า Token นี้ไปใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วย

LINE Notify using ESPino32 ESP32 006

ติดตั้ง Software

– ติดตั้งและใช้งาน ESPino32 กับ Arduino IDE เบื้องต้น >> คลิกดูวิธีการติดตั้งจากบทความนี้
– Cone or Download ESPino32 Library >> คลิกดาวน์โหลดจาก Github
– Copy Folder ESPino32 ไปยัง C:\Users<username>\Documents\Arduino\libraries
(ในกรณีที่ติดตั้งโดยใช้ Zip File ให้ Copy Folder ESPino ไปวางใน Folder Libraries ของ Arduino ที่แตก File เอาไว้)
– เปิด Arduino IDE ขึ้นมา
– ไปที่เมนู File >> Examples จะพบว่ามีตัวอย่าง Code ของ ESPino32 ปรากฏขึ้นมาดังรูป ถือว่าสามารถติดตั้ง Library สำเร็จแล้ว

LINE Notify using ESPino32 ESP32 007

การต่อวงจรและโมดูล

LINE Notify using ESPino32 ESP32 008


เริ่มต้นใช้งานจาก Code Program ตัวอย่าง
– ติดตั้ง Software ต่อ Camera Expansion เข้ากับ ESPino32 และวงจร Switch ดังภาพการต่อวงจรข้างต้น
– เปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมา
– ไปที่ Menu >> Tool
– เลือกบอร์ดเป็น “ThaiEasyElec’s ESPino32” และเลือก Port ไปยัง Port ของบอร์ด ESPino32

– ไปที่ Menu File >> Example >> ESPino32 >> Camera >> Camera_LineNotify

– แก้ไข SSID, Password ให้ใช้กับระบบ Network ที่ต้องการใช้ ESPino32 เชื่อมต่อเข้าไป

– ใส่รหัส Line Token ที่ได้จากหัวข้อสร้าง Token Line Notify


LINE Notify using ESPino32 ESP32 012
– ไปที่ Menu File >> Save As แล้วเพื่อ Save โปรเจคใหม่
– ปิด Arduino IDE
– เปิด Arduino IDE ขึ้นมาใหม่ และเปิด Project ที่เรา Save As ก่อนหน้านี้
!!! Save Project ใหม่เพื่อให้ใช้งาน ข้อความที่เป็นภาษาไทยได้
– Compile และ Flash Program
LINE Notify using ESPino32 ESP32 013
– เปิด Serial Monitor และตั้ง Baud Rate = 115200

– ทดลองกด Switch เพื่อส่งข้อความ, สติ๊กเกอร์ หรือถ่ายรูป เพื่อส่งไปแจ้งเตือนทาง Line Notify

LINE Notify using ESPino32 ESP32 015
LINE Notify using ESPino32 ESP32 016

Reference:

ข้อมูลเกี่ยวกับ Line Notify >> คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม https://help2.line.me/line_notify/web/pc?lang=th