ติดตั้งและสร้าง Application ด้วย Qt for Android (ตอนที่ 2 ทดลองสร้าง Application บน Android)

ติดตั้งและสร้าง Application ด้วย Qt for Android

ตอนที่ 2 ทดลองสร้าง Application บน Android

00

        หลังจากได้ทำการติดตั้ง Qt for Andriod กันเรียบร้อยแล้ว  (ย้อนอ่านตอนที่ 1 เริ่มติดตั้ง Qt for Andriod)  ในบทความตอนที่ 2 นี้ จะอธิบายถึงการตั้งค่าและสร้าง Application บน Android มาเริ่มกันเลย… !!!

8. ตั้งค่า Qt Creator และสร้าง Android Virtual Devices (AVD)
– เปิดโปรแกรม Qt Creator
– ไปที่ เมนู Tool >> Options…

– เลือกหัวข้อ Android

– Browse ไปที่ Path ของ JDK (C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_20)

– Browse ไปที่ Path ของ SDK (C:\Android\AndroidSDK\sdk)

– Browse ไปที่ Path ของ NDK (C:\Android\AndroidNDK)

– Browse ไปที่ Path ของ Ant.bat (C:\Android\apache-ant-1.9.4\bin\ant.bat)

– คลิก Apply

– สร้าง Android Virtual Devices (AVD) โดยคลิกที่ Start AVD Manager…

– เลือก Tab Device Definition และ เลือก Hardware เป็น Galaxy Nexus by google จากนั้น คลิกที่ Create AVD…

– เลือก CPU เป็น ARM และ Skin เป็น No skin จากนั้น คลิก OK

– คลิกที่ Start

– คลิก Launch

– รอสักครู่ จะปรากฏหน้าจอของ Android ขึ้นมา

9. ทดลองสร้าง Application บน Android
– ไปที่ เมนู File >> New Project

– เลือก Qt Widgets Application

– ตั้งชื่อ Project และ Path ที่เก็บ Project

 – เลือก Kits สำหรับ Android รุ่นที่ใช้ (เลือกทั้งหมดก็ได้)

– ตั้งชื่อ Class

– คลิกที่ Finish

– จะปรากฏหน้าต่างโปรเจค ดังรูป

– ดับเบิ้ลคลิกที่ File mainwindow.ui

– ไปที่ property ปรับขนาดหน้าจอเป็น 720×1280 (ควรปรับตามขนาดหน้าจอที่ใช้)

– ออกแบบหน้าจอโดยใช้ Widget จากแถบเครื่องมือ โดยการทดลองนี้ใช้ Push Button และ Line edit

62
63
64

– คลิกขวาที่ widget Push Button เลือก Go to slot…

65

– เลือก Slot เป็น clicked

– โปรแกรมจะสร้าง Function on_pushButton_clicked ขึ้นมาให้

– ทดลองเขียน Code ให้แสดงข้อความ “Hello World” บน Line Edit ดังนี้

– เลือก Compile ตามสถาปัตยกรรมที่ใช้

– คลิกที่ Icon รูป Play 

– เลือก Device ไปที่ AVD ที่เราสร้างขึ้น

– ตอบตกลง แล้วรอสักครู่ Qt จะเปิด AVD ขึ้นและ Deploy Program ไป run บน AVD

– ทดสอบ Deploy Application ขึ้นไปบน Hardware จริง
    – เชื่อมต่อ Android เข้ากับ Computer ผ่านทาง USB 
    – ทำการติดตั้ง USB Driver ให้กับ Android
    – เปิด Debug Mode ตามขั้นตอนดังนี้ 
           – เข้าไปยัง Setting

– เลือกหัวข้อ Developer options

– เปิด USB debugging

– คลิกที่ Icon รูป Play

– จะปรากฏรายชื่อของอุปกรณ์ Android ของเราขึ้นมาที่หน้าต่าง Select Android Device

           – ให้เลือกที่อุปกรณ์ และ คลิกที่ OK
           – รอสักครู่ Appliction ของเราจะถูก Deploy ไปยัง Hardware

78