ตรวจวัดสัญญาณอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำด้วย Hantek DSO5000 Series

ตรวจวัดสัญญาณอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำด้วย 

Hantek DSO5000 Series

–   Best Price-Performance Digital Storage Oscilloscope

–   High bandwidth up to 60MHz, 100MHz, and 200 MHz

–   High sampling rate up to 1GSa/s (single-channel) or 500MSa/s (dual-channel)

–   Memory up to 2M records with internal 2GB flash memory

DSO5000 Series

Digital Storage Oscilloscope จากบริษัท Hantek Technologies ผู้ เชี่ยวชาญในการออกแบบโซลูชั่นในการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับหลาก หลายอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือของวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาที่เกี่ยว ข้องนานนับทศวรรษหล่อหลอมและสร้างสรรค์ DSO5000 Series ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่ต้องการสมรรถนะสูง ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ตรวจวัดรวดเร็วฉับไว และให้ผลการตรวจวัดแม่นยำ พร้อมการแสดงผลที่ชัดเจนทั้งหมดนี้ในราคาย่อมเยา

Applications and ease of use design

สามารถ ใช้ได้กับหลากหลายงานทั้งการทดสอบการทำงานภายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การหาความสัมพันธ์ของสัญญาณ รวมทั้งทดสอบวงจรที่มีหลายสัญญาณร่วมกันเหมาะกับการใช้งานทั่วไปเพื่อการ ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝน แสดงข้อมูลช่วยเหลือการทำงานผ่านทางหน้าจอและป๊อบอัพใช้งานง่าย เมนูหลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี รองรับการเก็บข้อมูลบนหน่วยความจำภายในและภายนอกแบบ USB Flash Drive ปรับความหนาแน่นของการแสดงรูปคลื่นสัญญาณได้หลายระดับ และแสดงสัญญาณอัตโนมัติได้ง่ายๆ ด้วยปุ่ม Auto Set เพียงปุ่มเดียว

High Bandwidth, Sampling Rate, and Memory Record

ช่องสัญญาณสำหรับตรวจวัด 2 ช่องทำงานได้พร้อมกัน (Dual-Channel Simultaneously) มี Bandwidth ขนาด 60MHz (DSO5062x) 100MHz (DSO5102x) และ 200 MHz (DSO5202x) สามารถวัดสัญญาณแบบ Real-time Sample Rate ได้ 1GSa/s (ได้ 500MSa/s ในตระกูล DSO5xxxC) และวัดสัญญาณแบบ Equivalent Sample Rate ได้ 25GSa/s สามารถบันทึกได้ 2M records เมื่อใช้งานแบบ single-channel และ 1M records เมื่อใช้งานแบบ dual-channel (1M record single-channel, 512K record dual-channel ในตระกูล DSO5xxxC และ DSO5xxxB)

Multiple Trigger Mode and Sensitivity

รองรับ Trigger หลายรูปแบบ ได้แก่ ขอบขาขึ้นและขอบขาลง (Rising/Falling Edge) ความกว้างพัลส์ (Pulse Width) สัญญาณวีดีโอ (Video ทั้ง NTSC PAL และ SECAM) การลาดเอียงขึ้นและลง (Rising/Falling Slope) สัญญาณเกินกำหนดเวลา (Overtime) และสัญญาณต่างความถี่ (Alternate) ในแต่ละรูปแบบสามารถปรับความไวของการกระตุ้นได้เหมาะสมตามความต้องการ แหล่งรับสัญญาณ Trigger มาได้จากหลายแหล่งทั้ง CH1 และ CH2 ที่ใช้สำหรับวัดสัญญาณ หรือ EXT และ EXT/5 เป็นช่องรับจากภายนอก รวมทั้งจาก AC Line ที่ส่งมาจากสายไฟฟ้า และรองรับ Coupling ของ Trigger ต่างๆ เช่น AC ป้องกันองค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสตรงและสัญญาณลดทอนที่ต่ำกว่า 10 Hz  DC ให้ทุกองค์ประกอบของสัญญาณผ่านเข้ามา Noise reject ขจัดสัญญาณรบกวน  HF reject ลดทอนสัญญาณความถี่สูงตั้งแต่ 80 kHZ ขึ้นไป  LF reject ป้องกันองค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสตรงและสัญญาณลดทอนที่ต่ำกว่า 8kHz ลงไป เป็นต้น

Automatic Measurement and Cursors

วัดค่าแบบอัตโนมัติได้ 11 ค่า ได้แก่ Peak-to-Peak  Maximum  Minimum  Frequency  Period  Mean  Cycle RMS  Rise time  Fall time  Positive width  และ Negative width

วัดค่าโดยกำหนดตำแหน่งในการวัด (Cursors) เพื่อหาค่าที่ต้องการ เช่น ความแตกต่างของแรงดันระหว่างตำแหน่งที่กำหนด ∆V  ความแตกต่างของเวลาระหว่างตำแหน่งที่กำหนด ∆T  และความถี่ 1/∆T หน่วย Hz เป็นต้น

———————————————————————————————————————————————————————————–

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaieasyelec.com/Tools-Instrument/Oscilloscope/Benchtop/Digital-Storage-Oscilloscope-DSO/Hantek-DSO5202B-Digital-Storage-Oscilloscope-200MHz-1Gss-LCD-7-WVGA800x480.html