Hantek DSO1000BT Series Handheld Digital Storage Oscilloscope Review

Hantek Handheld Digital Storage Oscilloscope DSO1000BT Series

ออสซิลโลสโคปมือถือ ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาไปได้ทุกที่

1
2

Main Feature:

–   Best Price-Performance Handheld Digital Storage Oscilloscope

–   High bandwidth up to 60MHz, 100MHz, and 200 MHz

–   High sampling rate up to 1GSa/s

–   Include 6000 counts high precision DMM

–   5.6 inch color TFT LCD and menus for easy operation

–   Built-in multiple language support

>>> ดูรายละเอียดสินค้า Handheld Oscilloscope DSO1000BT Series ทั้งหมด <<<

DSO1000BT Series

Handheld Digital Storage Oscilloscope จากบริษัท Hantek Technologies ผู้ เชี่ยวชาญในการออกแบบโซลูชั่นในการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับหลาก หลายอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือของวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาที่เกี่ยว ข้องนานนับทศวรรษหล่อหลอมและสร้างสรรค์ DSO1000BT Series ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่ต้องการสมรรถนะสูง ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ตรวจวัดได้รวดเร็วฉับไว พร้อมให้ผลการตรวจวัดที่แม่นยำ รวมทั้งขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีแบตเตอรี่ภายใน ทำให้สามารถพกพาไปใช้งานอย่างสะดวกสบายได้ในทุกสถานที่ ครอบคลุมการใช้งานกว้างขึ้นในราคาย่อมเยาเช่นเดิม

Applications and ease of use design

สามารถ ใช้ได้กับหลากหลายงานทั้งการทดสอบการทำงานภายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การหาความสัมพันธ์ของสัญญาณ รวมทั้งทดสอบวงจรที่มีหลายสัญญาณร่วมกันเหมาะกับการใช้งานทั่วไปเพื่อการ ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝน ใช้งานง่าย รองรับการเก็บข้อมูลบนหน่วยความจำภายในและภายนอกแบบ USB flash drive ปรับการแสดงรูปคลื่นสัญญาณได้หลายระดับ และแสดงสัญญาณอัตโนมัติได้ง่ายๆ ด้วยปุ่ม AUTO เพียงปุ่มเดียว

High Bandwidth, Sampling Rate, and Memory Record

ช่องสัญญาณสำหรับตรวจวัด 2 ช่องทำงานได้พร้อมกัน (Dual-Channel Simultaneously) มี Bandwidth ขนาด 60MHz (DSO1062BT, DSO1062BV, DSO1060, DSO8060) 100MHz (DSO1102BT, DSO1102BV) และ 200 MHz (DSO1202BT, DSO1202BV, DSO1200) สามารถวัดสัญญาณแบบ Real-timeSample Rate ได้ 1GSa/s (ได้ 500MSa/s ในโมเดล DSO1200 และ 250MSa/s ในตระกูล DSOxx60) และวัดสัญญาณแบบ Equivalent Sample Rate ได้ 50GSa/s (ได้ 25GSa/s ในตระกูล DSO1xxxB และ DSO1xxxBV) สามารถบันทึกได้สูงสุด 1M records (ได้ 32K record ในโมเดล DSO8060 และในตระกูล DSO1xxx)

3
4

Multiple Trigger Mode

5

รองรับ Trigger หลายรูปแบบ ได้แก่ ขอบขาขึ้นและขอบขาลง (Rising/Falling Edge) สัญญาณวีดีโอ (Video ทั้ง NTSC และ PAL/SECAM) ความกว้างพัลส์ (Pulse Width) การลาดเอียงขึ้นและลง (Rising/Falling Slope) สัญญาณเกินกำหนดเวลา (Overtime) และสัญญาณต่างความถี่ (Alternate) ในแต่ละรูปแบบสามารถปรับความไวของการกระตุ้นได้เหมาะสมตามความต้องการ แหล่งรับสัญญาณ Trigger มาได้จาก CH1 และ CH2 รองรับ Coupling ของ Trigger ต่างๆ เช่น DC ให้ทุกองค์ประกอบของสัญญาณผ่านเข้ามา AC ป้องกันองค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสตรงและสัญญาณลดทอนที่ต่ำกว่า 10 Hz  Noise reject ขจัดสัญญาณรบกวน  HF reject ลดทอนสัญญาณความถี่สูงตั้งแต่ 80 kHz ขึ้นไป และ LF reject ป้องกันองค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสตรงและสัญญาณลดทอนที่ต่ำกว่า 8kHz ลงไป

Analyzing or Eliminating Signal Noise

6

สามารถตรวจสอบเพื่อหาสัญญาณรบกวนทำได้โดยการเลือกชนิดของการดึงข้อมูล (Acquire) เป็นแบบ Real-Time และโหมดในการตรวจจับเป็นแบบ Peak แล้วอาจปรับค่า Contrast ของจอแสดงผลเพื่อให้การมองเห็นสัญญาณรบกวนมีความชัดเจนขึ้น

7

หากต้องการกำจัดสัญญาณรบกวนเพื่อให้มองเห็นสัญญาณได้ชัดเจนสามารถเลือกชนิดการดึงข้อมูลเป็นแบบ Real-Time เช่นเดิมแต่ปรับโหมดการตรวจจับเป็นแบบ Average จากนั้นปรับตัวเลขค่าเฉลี่ยเพื่อดูการแสดงผลซึ่งค่าเฉลี่ยที่กำหนดจะทำให้สัญญาณรบกวนที่แสดงออกมามีน้อยลง

Automatic Measurement

8

วัดค่าแบบอัตโนมัติได้ 21 ค่า ได้แก่ Peak-to-Peak, Mean, Period, Frequency, RMS, Cyclic RMS, Maximum, Minimum, Preshoot, Overshoot, Amplitude, Middle, Top, Base, Negative Duty, Positive Duty, Delay, Negative Width, Positive Width, Falling และ Rising

Cursor Measurement

10
9

วัดค่าโดยกำหนดตำแหน่งในการวัด (Cursors) เพื่อหาค่าที่ต้องการ เช่น ความแตกต่างของแรงดัน (Voltage) ระหว่างตำแหน่งที่กำหนด ∆V  ความแตกต่างของเวลา (Time) ระหว่างตำแหน่งที่กำหนด ∆T  และความถี่ (Frequency)1/∆T เป็นต้น

Math Operation and FFT

11
12

ฟังก์ชัน Math สามารถนำสัญญาณทั้ง 2 ช่องมากระทำทางคณิตศาสตร์กันทั้งบวก ลบ คูณ หาร โดยสามารถกำหนดช่องสัญญาณของตัวตั้งและตัวถูกกระทำได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน FFT สามารถคำนวณ Fast Fourier Transform เพื่อแปลงสัญญาณแบบความสัมพันธ์กับเวลา (Time-Domain) ไปเป็นองค์ประกอบความถี่ (Frequency components หรือ Spectrum) เพื่อการวิเคราะห์ด้านต่างๆ เช่น วิเคราะห์ฮาร์มอนิคส์ในสายสัญญาณไฟฟ้า วัดรายละเอียดและความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิคส์ในระบบ ตรวจสอบสัญญาณรบกวนในแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ทดสอบการตอบสนองแรงดลของฟิลเตอร์และระบบ และการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เป็นต้น สามารถเลือกช่วงหน้าต่างการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับสัญญาณที่ต้องการตรวจจับ ทั้งแบบ Hanning สำหรับการวิเคราะห์ความถี่ และแบบ Flattop สำหรับการวิเคราะห์แอมพลิจูด ซึ่งเหมาะกับการวัดสัญญาณที่เป็นคาบเวลา หรือแบบ Rectangular เหมาะกับการวัดสัญญาณที่เป็นพัลส์

Dual-Window Mode

13

สามารถแสดงผลแบบ 2 หน้าต่าง คือ หน้าต่างหลัก (Major Windows) แสดงรูปคลื่นของสัญญาณทั้งหมด และหน้าต่างย่อย (Minor Windows) แสดงรูปคลื่นของสัญญาณส่วนที่สนใจสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งและขยายได้ถึง 1000 เท่า กำหนดมาร์คตำแหน่งจุดที่สนใจบนรูปสัญญาณ รวมถึงยังสามารถสั่ง Play เพื่อ แสดงรูปสัญญาณทั้งหมดอย่างละเอียดได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อการวิเคราะห์เฉพาะส่วนที่สนใจ ไปพร้อมกับการมองภาพรวมของสัญญาณ ช่วยให้การวิเคราะห์ทำได้อย่างรอบคอบ มีความถูกต้อง ชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น

Pass/Fail Testing

14

สามารถ เปรียบเทียบสัญญาณทดสอบกับสัญญาณที่ตรวจวัดได้ว่าผ่านการยอมรับหรือไม่ โดยใช้สัญญาณที่ได้กำหนดขอบเขตของสัญญาณไม่ให้เกินค่าที่ตั้งไว้เป็น Pass/Fail Mask เพื่อทดสอบและบันทึกเก็บไว้ทดสอบได้ 10 รูปแบบ แสดงผลการทดสอบว่าสัญญาณผ่านหรือไม่ผ่านทางหน้าจอ

Probe Check and Self-Calibration

15

เพิ่มความถูกต้องแม่นยำและสร้างความมั่นใจในการตรวจวัดด้วยฟังก์ชัน Probe Check และ Self-Calibration โดย Probe Check เป็นการตรวจสอบสายวัดสัญญาณ ซึ่งทำได้ง่ายๆ โดยการเชื่อมต่อสายสัญญาณกับ CH1 หรือ CH2 ที่ต้องการทำ Probe Check ปรับค่า Attenuation Factor ที่สาย Probe กับโปรแกรมตรวจสอบให้ตรงกัน จากนั้นหนีบปลายสายไว้ที่แหล่งจ่ายสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยม (PROBE COMP) แรงดัน 2V ความถี่ 1 KHz แล้วกด Check เพื่อตรวจสอบสาย ทำการปรับค่า C ที่สาย Probe เพื่อให้ได้รูปสัญญาณที่ถูกต้อง ก่อนนำไปตรวจวัด

16

Self-Calibration เป็นการให้เครื่องปรับเทียบค่าการทำงานกับสภาพแวดล้อมด้วยตัวเองอัตโนมัติ สามารถทำได้เองง่ายๆ โดยการ ถอดสายเชื่อมต่อ CH1 CH2 และ EXTTRIG ออก ทั้งหมด แล้วจึงกดเริ่มการปรับเทียบค่าเครื่องจะทดสอบตัวเองและปรับเทียบค่าให้สอด คล้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ผลการตรวจวัดในสภาพแวดล้อมดังกล่าวมี ความถูกต้องและแม่นยำที่สุด

6000 Counts Digital Multi-meter

17

สามารถใช้งานเป็นดิจิตอลมัลติเตอร์ที่มีความสามารถในการแสดงผลสูงถึง 6000 Counts รับแรงดัน Input DC ได้สูงสุด 800V AC ได้สูงสุด 600V รับกระแส Input ทั้ง DC และ AC ได้สูงสุด 10A โดยใช้สายวัดแบบ Banana Jack เชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ด้านหน้าเครื่อง ใช้วัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ดังต่อไปนี้

  • ความต้านทาน (Resistance) สามารถวัดได้ใน Range

          600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ และ 60MΩ

  • ค่าแรงดัน (Voltage) สามารถวัดได้ใน Range

          60mV 600mV 6V 60V 600V และ 800V

18

รูปหน้าจอวัดค่าแรงดัน (Voltage)

  • ค่ากระแส (Current) สามารถวัดได้ใน Range

          60mA 600mA และ 10A

19

รูปหน้าจอวัดค่ากระแส (Current)

  • ค่าความจุของตัวเก็บประจุ (Capacitance)
  • ทดสอบไดโอด (Diode & Continuity)
  • ทดสอบการลัดวงจร (Short Circuit Test) โดยจะมีเสียงดังเมื่อจุดที่วัดทั้งสองจุดเชื่อมต่อกันด้วยค่าความต้านทานต่ำ หรือ short circuit 

โดยเลือกวัดได้ทั้งแบบ Auto Range และ Manual Range การสลับใช้งานระหว่าง Oscilloscope และ Multi-meter ทำได้สะดวกรวดเร็วด้วยปุ่ม OSC/DMM

USB Host / USB Device 2.0 Full Speed Supported

20
21

สามารถใช้พอร์ต USB Host กับ USB flash drive เพื่อใช้ในการอัพเกรด Firmware บันทึกข้อมูล หรือรูปสัญญาณลง USB flash drive และยังใช้พอร์ต USB Device สื่อสารกับซอฟท์แวร์ DigitalScope บนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB เพื่อควบคุมการทำงานต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Display Acquire Vertical Horizontal Trigger Measurements และ Functions สามารถแสดงภาพจากหน้าจอของเครื่อง DSO1000BT Series พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดในรูปแบบต่างๆ เป็น Waveform หรือ Bitmap รวมทั้งบันทึกค่า Setup

TFT Color LCD Display with LED backlight

หน้าจอแสดงผลเป็นจอภาพสี (TFT Color LCD) ขนาด 5.6 นิ้ว ความละเอียด 640×480 พิกเซล (ในตระกูล DSO1xxxBT และ DSO1xxxBV) และจอภาพสีขนาด 5.7 นิ้ว ความละเอียด 320×240 พิกเซล (ในตระกูล DSO1xxx และโมเดล DSO8060) มี LEDbacklight สีสันสดใส สามารถปรับความสว่างได้ ให้ภาพคมชัดทุกรายละเอียด

Built-in Video Help and 2G SD flash memory

22

สำหรับตระกูล DSO1xxxBV สามารถจัดเก็บ Video Help สอนการใช้งานไว้ภายในตัวเครื่อง โดยไฟล์วีดีโอจะถูกเก็บอยู่ใน SD Card ขนาด 2GB ภายใน มีเมนูคัดลอกและเคลื่อนย้ายไฟล์วีดีโอจาก SD Card ไปยัง USB flash drive ภายนอก และจาก USB flash drive ยัง SD Card ทำให้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องได้อย่างรวดเร็ว

Five-in-one mobile laboratories

23

สำหรับตระกูล DSO8060 ได้รวมเอา 5 อุปกรณ์เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ที่ใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาอยู่ในเครื่องเดียว ทั้ง Digital Storage Oscilloscope  Arbitrary/Function Waveform Generator  Frequency Spectrum AnalyzerFrequency Counter และ Digital Multi-meter มาไว้ในเครื่องเดียว ตอบสนองต่อความต้องการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย แต่มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของ DSO1000 Series รุ่นต่างๆ

24
25

สนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (www.ThaiEasyElec.com) 
โทรศัพท์ 02-954-2408, 089-514-8111 แฟกซ์ 02-953-8443 หรืออีเมล์ sales@thaieasyelec.com