วิธีการ Calibrate หน้าจอ FriendlyARM ใน WIN CE 6.0

วิธีการ Calibrate หน้าจอ FriendlyARM ใน WIN CE 6.0

เนื่องจากการใช้งานจอ TFT Touch Screen นาน ๆ อาจมีปัญหาระบบ Touch Screen เคลื่อนจุด ทำให้ไม่สามารถ Touch ได้ตรงกับปุ่ม (ปัญหาเดียวกันกับ Iphone) ดังนั้นจีงต้องทำการ Calibrate หน้าจอ ใหม่ครับ โดยใน WIN CE 6.0 สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

1) เนื่องจาก Touch ไม่ตรงจุด เราต้องใช้ Mouse ไปก่อน โดยให้เสียบ Mouse เข้าไปที่ USB Host บนบอร์ด FriendlyARM จะทำให้สามารถใช้ Mouse ได้ หลังจากนั้นไปที่ Windows Icon

2) เลือก Setting

3) เลือก Control Panel

4) Double Click ที่ Stylus

5) เลือก Calibration

6) กดปุ่ม Recalibrate

7) ให้ใช้ Stylus กดให้ตรงกับ จุดที่หน้าจอแสดง ในขั้นตอนนี้ต้องจิ้มให้ตรงที่สุด และระบบอาจให้ทำซ้ำหากค่าที่ผ่านมายังไม่เที่ยงตรงพอ

8) เมื่อทำผ่านแล้ว ให้กด OK ตามภาพ