การทำภาพ 3 มิติ จากโปรแกรม EAGLE

การทำภาพ 3 มิติ จากโปรแกรม EAGLE (EAGLE 3D)

Software Eagle เป็น Software สำหรับงานออกแบบ Schematic และ PCB Routing มีจุดเด่น คือ
– ใช้งานง่าย ตาม Concept ชื่อ Software (Easily Applicable Graphical Layout Editor)
– ใช้ได้หลากหลาย OS ( Windows®, Linux® and Mac® )
– Download ได้ฟรี ใช้งานได้ Full Function (จำกัดขนาดของ PCB ที่ 64 x 64 inch )
– มีกลุ่มสังคม Online ทั่วโลก (แจกวงจรซึ่งจะใช้ Eagle ทำ Schematic และ PCB) ช่วยลดเวลาออกแบบ