Quick and Easy Steps to Install or run the OS on ARM11 FriendlyARM

Quick and Easy Steps to Install or run the OS 
on ARM11 FriendlyARM

(WIN CE , Linux , Android , Ubuntu)

บทความนี้จะอธิบายการติดตั้ง Boot Loader สำหรับใช้กับบอร์ด ARM11 (mini6410/Tiny6410 ทุกรุ่น) ซึ่งไฟล์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะอยู่ใน DVD จำนวน 2 แผ่น (แผ่น A , แผ่น B) ซึ่งจะแจกไปพร้อมกันเมื่อซื้อสินค้าไปครับ

Mini6410 จะใช้ SD Card สำหรับ Run Bios ที่เรียกว่า Superboot ซึ่งจะต้องเขียนลงใน SD Card (SD Card ใช้ 4G ขึ้นไป)  เพื่อใช้ RUN OS ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย Linux , WIN CE , Android , Ubuntu

Superboot นี้เป็น Uboot Bios ตัวใหม่ที่ทาง FriendlyARM พัฒนาขึ้น Support การ install และ run กับ OS ต่าง ๆ ได้โดยตรง โดยที่ไม่ต้องทำการ Install ด้วยการต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และ Bios ที่จะเขียนลงใน SD Card นี้เราไม่สามารถเห็นจาก Computer ได้โดยตรง จะต้องใช้ Software ชื่อว่า SD-Flasher.exe ในการเขียน Bios เข้าไปใน SD Card

สำหรับ SD card จะใช้เฉพาะตอนที่ต้องการลง OS ใหม่เท่านั้น เมื่อลง OS เสร็จแล้ว ตัว OS จะอยู่บน NAND Flash เลย เพราะว่าบอร์ด ARM11 จาก FriendlyARM นี้จะไม่มี NOR Flash (ต่างจากบอร์ด ARM9 ซึ่งจะมี NOR Flash สำหรับเก็บ Bios)

สำหรับบอร์ด ARM11  FriendlyARM นี้เราสามารถใช้ SD Card ในการติตดั้ง และ Run OS ได้หลากหลาย OS ซึ่งเราจะต้องทำการลง Superboot ใน SD Card ก่อน เพื่อคัดลอกเอา System Files ที่จำเป็น และจะใช้ไฟล์นี้แก้ไข Configuration ที่ชื่อว่า “FriendlyARM.ini” แก้ไข เพื่อทำการเลือกระบบ OS ที่ต้องการจะติดตั้ง และ Run OS  ทาง ThaiEasyElec.com ขอสรุปวิธีการติดตั้ง OS สำหรับ ARM11 FriendlyARM ดังนี้
คำเตือน 
การอธิบายที่อ้างอิง ชื่อ Folder สำหรับบทความนี้เป็นลักษณะ Case Sensitive  หมายความว่า อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลให้ไฟล์เป็นชื่อไฟล์ที่ต่างกัน เช่น Images กับ images  กรณีนี้ถือว่าเป็นคนละชื่อกัน

ติดตั้ง Superboot ลงใน SD Card ก่อน 

โดยทั่วไป SD Card จะยังไม่เป็นตัว Boot เราต้องจัดการแปลง SD Card ให้สามารถ Boot Bios ให้ได้ก่อน ถ้าขั้นตอนนี้ทำไม่สำเร็จ ขั้นตอนการลง OS แต่ละแบบ (step 3 ของทุก OS) จะไม่มีเสียง และ ไม่มี LED แสดงสถานะ (ควรใช้ SD Card มากกว่า 4GB ขึ้นไป)

รูปที่ 1 ตำแหน่งของ LED แสดงสถานะบนบอร์ด mini6410 / Tiny6410

1. เสียบ Sd card กับ Computer ก่อน โดยใช้  SD Card Reader หาก ใช้ Card Reader ประเภท On Board บน Notebook หรือ Computer เมื่อกด SCAN จะไม่เจอ SD Card ให้ หา Card Reader ต่างหาก เสียบผ่าน USB อีกที และแนะนำให้ใช้ SD Card แทน micro SD Card (ยี่ห้อ SANDISK , KINGSTON ทดสอบแล้ว)
2. รันโปรแกรม SD-Flasher.exe (อยู่ใน DVD แผ่นที่ A Folder => /tools/SD-Flasher.exe)

รูปที่ 2 โปรแกรม SD-Flasher.exe ในแผ่น DVD

3. เมื่อเปิดโปรแกรมแล้ว (Step 1) คลิ๊กที่ “Image File to Fuse:” เพื่อ Browse หาไฟล์“superboot.bin” (อยู่ใน DVD แผ่นที่ B Folder => /images/superboot.bin) Superboot-xxxx  (xxxx เป็นวันที่ Update ล่าสุด)
4. (Step 2) กด Scan  ซึ่ง SD Card จะแสดง SD Driver ขึ้นมาในช่องนี้
5. (Step 3) กด Fuse, จะทำให้ superboot.bin ถูก Burn ลงใน SD card ในช่องจะเขียนว่า Success ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

สำหรับ WINDOW 7 การใช้โปรแกรม SD-Flasher.exe ให้ใช้ user =>  Administator เลือก “Scan”แล้วกด “Relayout!” ก่อนกด Fuse ครับ.

รูปที่ 3 หน้าตาของโปรแกรม SD-Flasher.exe

Copy “images” folder ลงใน SD card เพื่อเตรียมติดตั้ง OS

เสียบ SD Card กับเครื่องคอมฯ หลังจากที่ติดตั้ง Superboot แล้วให้ Copy Folder “images” ที่อยู่ในแผ่น DVD แผ่นที่ B ลงไปใน SD Card ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง Folder => “:/images” โดยให้ Copy มาทั้งหมด เพราะจะทำให้ได้ไฟล์ Images ครบถ้วน แต่ถ้าหากคุณต้องการติดตั้ง OS ที่คุณสร้างขึ้นมาเอง จะต้องระวังเรื่อง Images ของจอ LCD แต่ละแบบ คุณจะต้องไปแก้ไฟล์ ที่ชื่อว่า FriendlyARM.ini ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง Folder => “images/FriendlyARM.ini

xxxx_t35:   For 3.5"LCD, Resolution: 240x320
xxxx_n43:  For NEC4.3"LCD, Resolution:480x272
xxxx_a70:  For 7"LCD, Resolution:800x480
xxxx_L80;  For Sharp 8"LCD, Resolution:640x480
xxxx_VGA1024x768:  For VGA module, Resolution:1024x768 
xxxx_VGA800x600:   For VGA module, Resolution:800x600
xxxx_VGA640x480:   For VGA module, Resolution:640x480
xxxx_EZVGA800x600: For EasyVGA module, Resolution:800x600

การติดตั้ง OS ลงในบอร์ด

บอร์ด ARM11  FriendlyARM นั้น ผลิตและติดตั้ง Linux OS เป็น Default  การลง OS แต่ละแบบ เราสามารถทำซ้ำใหม่ได้ หากมีการติดตั้งผิดพลาดเว้นแต่ ในตอนแรก การทำ SD Card เป็นตัว Boot หากทำไม่สำเร็จ การติดตั้ง OS แต่ละแบบใน step ที่ 3 จะไม่เกิด Action ใด ๆ

เริ่มต้นโดยนำ SD Card เสียบที่ Computer เพื่อเตรียมแก้ไฟล์ FriendlyARM.ini แล้ว Save ทับกลับไปที่ SD Card หลังจากนั้นจึงดึงออกมาเสียบกับตัวบอร์ด การแก้ไข FriendlyARM.ini สำหรับแต่ละ OS แตกต่างกัน ดังนี้

1) การติดตั้ง WIN CE 
step 1: ใน SD Card ให้เปิด Folder “Images” แล้ว Double Click เพื่อเปิดไฟล์ “images\FriendlyARM.ini” 
เมื่อเปิดแล้วให้หาและแก้ข้อความในไฟล์ดังต่อไปนี้ 
ส่วนสีน้ำเงินแก้เพื่อแจ้งการใช้ OS
ส่วนสีแดง ให้เปลี่ยนตามขนาดของจอและ RAM ที่ใช้ สามารถดูได้จากใน Folder Image
** WIN CE จะมี Image ที่เป็นภาษาจีน กับ อังกฤษด้วย ซึ่งภาษาอังกฤษจะลงท้าย en

CheckOneButton=No
Action=install
OS= CE6 

################### WindowsCE6 #################
WindowsCE6-Bootloader= WindowsCE6\NBOOT_N43-RAM256.nb0
WindowsCE6-BootLogo = WindowsCE6\bootlogo.bmp
WindowsCE6-InstallImage = WindowsCE6\NK_n43-i.bin
WindowsCE6-RunImage = WindowsCE6\NK_n43-i.bin
CheckOneButton=No
Action=install
OS= CE6 

################### WindowsCE6 #################
WindowsCE6-Bootloader= WindowsCE6\en\NBOOT_N43-RAM256.nb0
WindowsCE6-BootLogo = WindowsCE6\en\bootlogo.bmp
WindowsCE6-InstallImage = WindowsCE6\en\NK_n43-i.bin
WindowsCE6-RunImage = WindowsCE6\en\NK_n43-i.bin

step 2: ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) ให้ปรับ Switch S2 ไปที่ “SDBOOT” 
step 3:  เปิด Power ON ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) ทันที จะมีเสียง Beep 1 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลัง Run Superboot อยู่ และที่ตัวบอร์ดจะมี LED แสดงสถานะ โดยเริ่มติดจาก 1 ดวง ไล่ไปจนครบ 4 ดวง ซึ่งระหว่างนี้ถ้า เลือก image ผิด ตัวบอร์ดจะมีเสียง Buzzer ดัง Beep ถี่ ๆ ซึ่งแสดงว่าลงไม่สำเร็จ แต่ถ้าหาก LED ติดครบ และมีเสียง Beep ดัง 2 ครั้ง ก็แปลว่าติดตั้งสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 20 วินาที
step 4: ปิด Power OFF ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) แล้ว ปรับ Switch S2 ไปที่ “NAND” แล้ว  เปิด Power ON ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) จะเห็นว่าบอร์ด Run OS WIN CE แล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น

2) การติดตั้ง Android 
step 1: ใน SD Card ให้เปิด Folder “Images” แล้ว Double Click เพื่อเปิดไฟล์ “images\FriendlyARM.ini” 
เมื่อเปิดแล้วให้หาและแก้ข้อความในไฟล์ดังต่อไปนี้ 
ส่วนสีน้ำเงินแก้เพื่อแจ้งการใช้ OS
ส่วนสีแดง ให้เปลี่ยนตามขนาดของจอและ RAM ที่ใช้ สามารถดูได้จากใน Folder Image

CheckOneButton=No
Action=Install
OS= Android

################### Android ####################
Android-BootLoader = Android/u-boot_nand-ram256.bin
Android-Kernel = Android/azImage_n43
Android-CommandLine = root=ubi0:FriendlyARM-root ubi.mtd=2 rootfstype=ubifs init=/linuxrc console=ttySAC0,115200 androidboot.console=s3c2410_serial0
Android-RootFs-InstallImage = Android/rootfs_android.ubi
Android-RootFs-RunImage = Android/rootfs_android.ext3


step 2: ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) ให้ปรับ Switch S2 ไปที่ “SDBOOT” 
step 3:  เปิด Power ON ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) ทันทีจะมีเสียง Beep 1 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลัง Run Superboot อยู่ และที่ตัวบอร์ดจะมี LED แสดงสถานะ โดยเริ่ม ติดจาก 1 ดวง ไล่ไปจนครบ 4 ดวง ซึ่งระหว่างนี้ถ้า เลือก image ผิด ตัวบอร์ดจะมีเสียง Buzzer ดัง Beep ถี่ ๆ ซึ่งแสดงว่าลงไม่สำเร็จ แต่ถ้าหาก LED ติดครบ และมีเสียง Beep ดัง 2 ครั้ง ก็แปลว่าติดตั้งสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้เวลาไม่เกิน  1 นาที
step 4: ปิด Power OFF ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) แล้ว ปรับ Switch S2 ไปที่ “NAND” แล้ว  เปิด Power ON ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) จะเห็นว่าบอร์ด Run OS Android แล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น

3) การติดตั้ง Linux
step 1: ใน SD Card ให้เปิด Folder “Images” แล้ว Double Click เพื่อเปิดไฟล์ “images\FriendlyARM.ini” 
เมื่อเปิดแล้วให้หาและแก้ข้อความในไฟล์ดังต่อไปนี้ 
ส่วนสีน้ำเงินแก้เพื่อแจ้งการใช้ OS
ส่วนสีแดง ให้เปลี่ยนตามขนาดของจอและ RAM ที่ใช้ สามารถดูได้จากใน Folder Image

CheckOneButton=No
Action=install
OS= linux

#################### Linux #####################
Linux-BootLoader = Linux/u-boot_nand-ram256.bin
Linux-Kernel = Linux/zImage_n43
Linux-CommandLine = root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
Linux-RootFs-InstallImage = Linux/rootfs_qtopia_qt4.img
Linux-RootFs-RunImage = Linux/rootfs_qtopia_qt4.ext3


step 2: ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) ให้ปรับ Switch S2 ไปที่ “SDBOOT” 
step 3:  เปิด Power ON ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410)ทันทีจะมีเสียง Beep 1 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลัง Run Superboot อยู่ และที่ตัวบอร์ดจะมี LED แสดงสถานะ โดยเริ่ม ติดจาก 1 ดวง ไล่ไปจนครบ 4 ดวง ซึ่งระหว่างนี้ถ้า เลือก image ผิด ตัวบอร์ดจะมีเสียง Buzzer ดัง Beep ถี่ ๆ ซึ่งแสดงว่าลงไม่สำเร็จ แต่ถ้าหาก LED ติดครบ และมีเสียง Beep ดัง 2 ครั้ง ก็แปลว่าติดตั้งสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณ  1 นาที
step 4: ปิด Power OFF ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) แล้ว ปรับ Switch S2 ไปที่ “NAND” แล้ว  เปิด Power ON ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) จะเห็นว่าบอร์ด Run OS Android แล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น

4) การติดตั้ง Ubuntu
step 1: ใน SD Card ให้เปิด Folder “Images” แล้ว Double Click เพื่อเปิดไฟล์ “images\FriendlyARM.ini” 
เมื่อเปิดแล้วให้หาและแก้ข้อความในไฟล์ดังต่อไปนี้ 
ส่วนสีน้ำเงินแก้เพื่อแจ้งการใช้ OS
ส่วนสีแดง ให้เปลี่ยนตามขนาดของจอและ RAM ที่ใช้ สามารถดูได้จากใน Folder Image

CheckOneButton=NoAction=installOS= Ubuntu
################### Ubuntu #################### 
Ubuntu-BootLoader = Ubuntu/u-boot_nand-ram256.binUbuntu-Kernel = Ubuntu/uzImage_n43Ubuntu-CommandLine = root=ubi0:FriendlyARM-root ubi.mtd=2 rootfstype=ubifs init=/linuxrc console=ttySAC0,115200Ubuntu-RootFs-InstallImage = Ubuntu/rootfs_ubuntu.ubiUbuntu-RootFs-RunImage = Ubuntu/rootfs_ubuntu.ext3


step 2: ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) ให้ปรับ Switch S2 ไปที่ “SDBOOT” 
step 3:  เปิด Power ON ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) ทันทีจะมีเสียง Beep 1 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลัง Run Superboot อยู่ และที่ตัวบอร์ดจะมี LED แสดงสถานะ โดยเริ่ม ติดจาก 1 ดวง ไล่ไปจนครบ 4 ดวง ซึ่งระหว่างนี้ถ้า เลือก image ผิด ตัวบอร์ดจะมีเสียง Buzzer ดัง Beep ถี่ ๆ ซึ่งแสดงว่าลงไม่สำเร็จ แต่ถ้าหาก LED ติดครบ และมีเสียง Beep ดัง 2 ครั้ง ก็แปลว่าติดตั้งสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณ  1 นาที
step 4: ปิด Power OFF ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) แล้ว ปรับ Switch S2 ไปที่ “NAND” แล้ว  เปิด Power ON ที่ตัวบอร์ด (mini6410/Tiny6410) จะเห็นว่าบอร์ด Run OS Android แล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น

รูปที่ 4 OS Android บนบอร์ด mini6410 ขนาดจอ 7 นิ้ว