การกำหนดที่อยู่ของโปรแกรมในโปรเจกต์ Visual Stduio 2005,2008 สำหรับ ARM11 FriendlyARM WIN CE 6.0 OS (

การกำหนดที่อยู่ของโปรแกรมในโปรเจกต์ Visual Stduio 2005,2008 สำหรับ ARM11 FriendlyARM WIN CE 6.0 OS (mini6410 / Tiny6410)

          สำหรับ บทความนี้ขอยกตัวอย่างอ้างอิง Hardware โดยใช้บอร์ด mini6410 / Tiny6410 ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรัน Application บน WIN CE 6.0 OS ได้หลากหลาย และยังเหมาะที่จะ Run Application จาก Labview

           มีคำถามจากลูกค้ามามากสำหรับ Maker ที่สนใจลองใช้บอร์ด FriendlyARM สำหรับทำ HMI กับเครื่องจักรต่าง ๆ และ คำถามจาก นักศึกษาครับ ซึ่งมักจะเจอกันบ่อย ๆ คือ ทำโปรแกรม Application แล้ว วางไว้ในหน้า Desktop หรือ Autorun พอปิดเครื่องเปิดใหม่ โปรแกรมหายไป สิ่งที่เกิดขึ้นอธิบายได้ว่า เป็นเพราะโปรแกรมที่ทำไว้ ไปเก็บอยู่ในหน่วยความจำ ROM ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่ไม่เก็บความจำไว้เมื่อไม่มี Power Supply แก้ปัญหาโดยการนำโปรแกรมไปเก็บไว้ที่ NAND Flash ทาง ThaiEasyElec จึงได้ทำบทความขึ้นมา Support ลูกค้าสามารถทำตามได้เลย

การเตรียม Environment ในการพัฒนา

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าต้องติดตั้ง OS : Microsoft Windows XP SP3 หรือสูงกว่า
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าต้องติดตั้ง Microsoft Visual Studio .NET 2008 Professional Edition SP1 with MSDN
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าต้องติดตั้ง Microsoft ActiveSync 4.5 (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15)
 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าต้องติดตั้ง HyperTerminal (หากข้อ 1 ติดตั้งแล้ว จะมี HyperTerminal มาให้)
 5. เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ต้องตั้ง User เป็น Administrator เพื่อให้สามารถ install software หรือ drivers เพิ่มเติมภายหลังได้

โปรแกรมที่ต้องใช้ และ ลูกค้าต้อง Install เตรียมไว้

Visual Studio 2008 Professional Edition (90-day Trial)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3713

การกำหนดที่อยู่ของโปรแกรมในโปรเจกต์  Visual Stduio 2005,2008

 • เมื่อเปิดไฟล์โปรเจกต์ขึ้นมา ไปที่แถบหน้าต่าง Solution Explorer จะอยู่ที่บนสุดของหน้าต่างโปรแกรม ในที่นี้ยกตัวอย่างว่า โปรแกรมที่ทำไว้มีชื่อโปรเจกต์ว่า “MP3 Player”
 • คลิกขวา ที่ไอคอนชื่อโปรเจกต์ ดังภาพ
 • คลิกที่หัวข้อ Properties
 • โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา คลิกที่หัวข้อ Devices
 • ที่หัวข้อ Output file folder: คือช่องที่ใช้กำหนดที่อยู่ของโปรแกรม เมื่อกด Deploy ส่งโปรแกรมไปที่บอร์ด จากค่าที่กำหนดเริ่มต้มจะเห็นได้ว่า โปรแกรมจะถูกส่งไปที่ โฟลเดอร์ PROGRAM_FILE>>โฟลเดอร์ ชื่อโปรเจกต์
 • กดปุ่ม  …   เพื่อเปลี่ยนที่อยู่จะแสดงหน้าต่าง Output File Folder  ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหา Application หายไปดังที่เกริ่นไว้ในตอนต้น สำหรับ Friendly ARM mini6410 / Tiny6410 (ด้วยหลักการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ mini2440 / micro2440 ได้เช่นกัน) แนะนำให้บันทึกโปรแกรมไว้ที่ NAND Flash (หรือ ไว้ที่ SD Card ) โปรแกรมที่บันทึกไว้เมื่อเปิดและปิดใหม่จะไม่หายไป
 • ถ้าต้องการกำหนดให้ส่งไปที่ NAND_Flash ของบอร์ด ให้กำหนดค่าดังภาพ เช่นในตัวอย่างนี้จะชี้ไปที่ โฟลเดอร์ NANDFlash >>โฟลเดอร์ MP3_player จากนั้นกดปุ่ม OK 
 • ถ้าต้องการกำหนดให้ส่งไป SD Card ที่ติดต่อกับบอร์ด ให้กำหนดค่าไปที่ Storage Card  ดังภาพ เช่นในตัวอย่างนี้ จะชี้ไปที่ โฟลเดอร์ Storage Card >>โฟลเดอร์ MP3_player จากนั้นกดปุ่ม OK
 • หลังจากนั้นก็กดปุ่ม Save All  เพื่อ บันทึกค่าที่กำหนดไว้
 • เมื่อต้องการทดสอบโปรแกรมไปที่บอร์ด กดที่ปุ่ม Start Debugging ดังภาพ