หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ (Humanoid Robot) คืออะไร

Humanoid คืออะไร? มาทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ Humanoid กันเถอะ !!! 

Humanoid Robot คืออะไร

Humanoid Robot หรือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ คือ หุ่นยนต์เคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์นั้นเอง โดยโครงสร้างของหุ่นยนต์จะถูกออกแบบมาจากร่างกายของมนุษย์ ซึ่งโดยทั่วไป จะมีส่วนประกอบของหัว ลำตัว 2 แขน 2 ขา และอื่นๆ ซึ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์บางตัวอาจจะมีใบหน้า ที่ประกอบไปด้วยตา และปากอีกด้วย เพื่อให้การออกแบบดูคล้ายมนุษย์มากขึ้น 
 

อยากทำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สักตัว ต้องมีความรู้ด้านไหนบ้าง ?

การ สร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ จำเป็นต้องใช้ความรู้ประกอบกันหลายศาสตร์ ซึ่งโดยหลักแล้วจำเป็นต้องมีความรู้วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ซึ่งศาสตร์ทางด้านนี้จะประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ 1) วิศวกรรมเครื่องกล 2) วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3) วิศวกรรมระบบควบคุมและ 4) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์[3] ซึ่งความรู้ทางด้านวิศวกรรมเหล่านี้ จะสามารถนำมาสร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ได้ 

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ จะมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนดังนี้ 

1. ระบบทางกล (Mechanic) คือ ชิ้นส่วนกลไกต่างๆ ของหุ่นยนต์ เช่น ล้อ, เฟือง, เพลา, ข้อเหวี่ยง และโครงสร้าง เป็นต้น

2. ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่วนวงจรไฟฟ้าต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์จำพวกที่ใช้ตรวจจับ เช่นเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง, เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนและเซนเซอร์วัดระยะทาง เป็นต้น

3. ระบบซอฟต์แวร์คือ ส่วนที่ใช้สำหรับประมวลผลและสั่งการโปรแกรมหุ่นยนต์ เปรียบเสมือนเป็นสมองของมนุษย์นั่นเอง

การนำหุ่นยนต์ Humanoid มาประยุกต์ใช้งาน

ในปัจจุบันหุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เนื่องจากหุ่นยนต์ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับมนุษย์ โดยการเปิดโอกาสให้เด็ก หรือผู้ใหญ่เข้ามามีส่วนในการใช้งานหุ่นยนต์โดยตรง และไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ระดับสูงในการใช้งาน ในที่นี้ ขอเน้นการนำไปใช้งานได้ 2 ด้าน ดังนี้

1) ด้านการศึกษา  ผิดๆ อันนี้ๆ

Humanoid คืออะไร? มาทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ Humanoid กันเถอะ !!! 

Humanoid Robot คืออะไร

Humanoid Robot หรือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ คือ หุ่นยนต์เคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์นั้นเอง โดยโครงสร้างของหุ่นยนต์จะถูกออกแบบมาจากร่างกายของมนุษย์ ซึ่งโดยทั่วไป จะมีส่วนประกอบของหัว ลำตัว 2 แขน 2 ขา และอื่นๆ ซึ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์บางตัวอาจจะมีใบหน้า ที่ประกอบไปด้วยตา และปากอีกด้วย เพื่อให้การออกแบบดูคล้ายมนุษย์มากขึ้น 
 

อยากทำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สักตัว ต้องมีความรู้ด้านไหนบ้าง ?

การ สร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ จำเป็นต้องใช้ความรู้ประกอบกันหลายศาสตร์ ซึ่งโดยหลักแล้วจำเป็นต้องมีความรู้วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ซึ่งศาสตร์ทางด้านนี้จะประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ 1) วิศวกรรมเครื่องกล 2) วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3) วิศวกรรมระบบควบคุมและ 4) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์[3] ซึ่งความรู้ทางด้านวิศวกรรมเหล่านี้ จะสามารถนำมาสร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ได้ 

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ จะมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนดังนี้ 

1. ระบบทางกล (Mechanic) คือ ชิ้นส่วนกลไกต่างๆ ของหุ่นยนต์ เช่น ล้อ, เฟือง, เพลา, ข้อเหวี่ยง และโครงสร้าง เป็นต้น

2. ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่วนวงจรไฟฟ้าต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์จำพวกที่ใช้ตรวจจับ เช่นเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง, เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนและเซนเซอร์วัดระยะทาง เป็นต้น

3. ระบบซอฟต์แวร์คือ ส่วนที่ใช้สำหรับประมวลผลและสั่งการโปรแกรมหุ่นยนต์ เปรียบเสมือนเป็นสมองของมนุษย์นั่นเอง

การนำหุ่นยนต์ Humanoid มาประยุกต์ใช้งาน

ในปัจจุบันหุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เนื่องจากหุ่นยนต์ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับมนุษย์ โดยการเปิดโอกาสให้เด็ก หรือผู้ใหญ่เข้ามามีส่วนในการใช้งานหุ่นยนต์โดยตรง และไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ระดับสูงในการใช้งาน ในที่นี้ ขอเน้นการนำไปใช้งานได้ 2 ด้าน ดังนี้