เริ่มต้น IoT App ด้วย Blynk

เริ่มต้น IoT App ด้วย Blynk

        ในยุคปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตประจำวันและฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์รอบตัวที่เราใช้กันประจำ ตัวอย่างเช่น Computer, Smartphone, Smart TV, Smart Plug, Smart Device สำหรับวัดสภาพแวดล้อม หรืออุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย อุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นล้วนสามารถสื่อสารกันอย่างเป็นระบบด้วยอินเทอร์เน็ตได้ทั้งสิ้น หรือสามารถเรียกรวมๆว่าอุปกรณ์ IoT(Internet of Things) หากมองในส่วนของกลุ่มนักพัฒนาอุปกรณ์จำพวก บอร์ด NodeMCU, บอร์ด Raspberry Pi, หรือแม้กระทั่งบอร์ด Arduino ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ IoT แทบทั้งสิ้น

         หากเราต้องการจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่กล่าวมาร่วมกัน จำเป็นต้องมีตัวกลางในการเชื่อมต่อ ซึ่งในกรณีที่เราจะทำระบบ IoT อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องนำความรู้หลายส่วนมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์อ่านค่าข้อมูลจากเซ็นเซอร์ การส่งข้อมูลขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ การเขียนแอพพลิเคชั่นที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานกับตัวฮาร์ดแวร์ ซึ่งทั้งหมดนี้หากจะศึกษาจะใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นในบทความนี้เรากล่าวถึง Blynk Platform ที่จะทำให้อุปกรณ์ IoT สามารถเชื่อมกันได้ง่าย

Blynk Platform คืออะไร

        Blynk Platform เป็น Open Source แพลตฟอร์มอย่างหนึ่ง ซึ่งออกแบบมาสำหรับงาน IoT ที่จะทำให้อุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่อเข้ากับระบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย สามารถควบคุมการทำงานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จากระยะไกลผ่าน Application บน Smartphone ในส่วนของค่าบริการหากใช้งาน Blynk Server จะสามารถใช้งานฟรีสำหรับอุปกรณ์ Prototype และมีค่าบริการสำหรับเชิงธุรกิจ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ link) แต่ข้อดีของ Blynk Platform คือทางผู้ผลิตแจก Source Code สำหรับตั้ง Blynk Server ด้วยตนเองได้ด้วยดังนั้นถ้าใช้วิธีนี้ “*ฟรีค่าบริการ”

ภาพแสดงการทำงานของ Blynk Platform

องค์ประกอบของ Blynk Platform 

Blynk มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน ดังรูป ภาพแสดงการทำงานของ Blynk Platform ประกอบด้วย

– Blynk app คือ แอพลิเคชันใน Smartphone ที่มี widgets ต่างๆ สำหรับการแสดงผลและการควบคุมอุปกรณ์

– Blynk Server คือ ตัวกลางในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด สามารถใช้ Blynk Cloud ของทาง Blynk platform หรือ ตั้ง Server เองผ่าน Single Board computer เช่น Raspberry Pi หรือ บอร์ดอื่นๆ ได้

– Blynk Libraries คือ ชุด Libraries สำหรับพัฒนาโปรแกรมใน platform ของอุปกรณ์ต่างๆ

Blynk Energy คืออะไร

        Blynk Energy คือ Energy สำหรับแลกเปลี่ยนกับ Widget Box ต่างๆ สำหรับส่วนแสดงผล ตัวอย่างเช่น ปุ่มกด, ปุ่มสไลด์, จอยสติ๊ก, กราฟ, แผนที่ เป็นต้น ซึ่งหากใช้งาน Blynk Server ของผู้ผลิตเมื่อสมัครใช้งานแล้วจะมี Energy ให้ทดลองใช้งานฟรี 2000 สำหรับแลกเปลี่ยนกับ Widget Box ต่างๆ ดังรูป ภาพแสดง Enerygy แต่ถ้าไม่พอสามารถเสียเงินเพื่อซื้อเพิ่มได้ดังรูป ภาพแสดง Energy Store

ภาพแสดง Energy
ภาพแสดง Energy Store

อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับเริ่มต้นใช้งาน Blynk

1. Hardware เนื่องจาก Blynk ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต (LAN, 3G, 4G, Wi-Fi, อื่นๆ) ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ตัวอย่าง เช่น Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi หรือบอร์ดอื่นๆ

รูปแสดงอุปกรณ์ต่างๆ

2. Smartphone รองรับการทำงานใน iOS Platform และ Android Platform

รูปแสดง ตัวอย่าง App Blynk

เริ่มต้นใช้งาน Blynk

1. ดาวน์โหลด App Blynk

2. เปิดแอพ Blynk และ สมัครใช้งาน

3. สร้างแอพพลิเคชันระบุการใช้งานแอพ  ***หลังจากสร้างเสร็จ Application จะส่ง Token ให้ผู้ใช้งานทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นต้องใช้ Token ดังกล่าวร่วมกับโปรเเกรมอุปกรณ์ IoT ถึงจะสามารถใช้งานได้***

4. เลือกใช้ Widget ตามต้องการ

5. ใช้งาน

        สำหรับบทความ “เริ่มต้น IoT App ด้วย Blynk” จะเป็นการกล่าวถึงข้อมูลโดยทั่วไปของ Blynk ที่ผู้พัฒนาควรรู้ จนถึงขั้นตอนการสมัครใช้งานเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเริ่มต้นใช้งานเเอพพลิเคชั่นเบื้องต้นเเล้ว ในบทความถัดไปจะเป็นการนำอุปกรณ์ IoT เช่นบอร์ด ESPino, NodeMCU, ESPino32 หรือบอร์ดอื่นๆ มาเชื่อมต่อเขากับเเอพพลิเคชัน Blynk จากนั้นส่งข้อมูลมายังเเอพพลิเคชันหรือใช้เเอพพลิเคชันสั่งงานกลับไปยังตัวบอร์ด

*** บทความ เริ่มต้น Blynk ด้วย ESPino32 ***