สร้างระบบ Lift Access Control ง่าย ๆ ด้วย RFID Reader ID-20

สร้างระบบลิฟท์ (Lift) Access Control ง่าย ๆ ด้วย RFID Reader ID-20

ID-20 เป็นโมดูล RFID Reader ความถี่ 125 Khz (อ่านอย่างเดียว) มีระยะในการอ่าน Tag อยู่ที่ 10-15 cm. (Built-in Antenna) บทความนี้ ThaiEasyElec ทำเป็น Case Study ในการนำ ID-20 ไปใช้งานจริงในระบบลิฟท์

แต่เดิมนั้นลิฟท์ตัวนี้ เป็นแบบปุ่มกดธรรมดา เพื่อเรียกลิฟท์ เจ้าของตึกได้ติดระบบ Access Control กับ บริษัทประเภท Sัystem Integration ซึ่งนำเข้าระบบ Access Control จากประเทศไต้หวัน แต่ใช้ไปแล้วเกิดเสียและไม่มีบริการ Support ทำให้เจ้าของตึกต้องการเปลี่ยนระบบ ซึ่งตึกนี้เป็นตึกที่ ThaiEasyElec เช่า Office อยู่จึงได้ช่วยเหลือเจ้าของตึกในการทำระบบ Access Control ไปทดแทน

เนื่องจากตึกนี้เป็นตึก Condo สำหรับอยู่อาศัย จำนวน 18 ห้อง แต่ละห้องต้องการ Key Card Tag ในการ Access เข้าลิฟท์ ห้องละ 2 ใบ ดังนั้นต้องใช้ Card ทั้งหมด 36 ใบ ซึ่งในแต่ละใบ ก็จะมี ID ของ Tag ที่แตกต่างกัน

หลักการออกแบบ

ThaiEasyElec.com ใช้ MCU LPC2103 ในการควบคุมการทำงาน และเก็บค่า ID ของ Tag เพื่อตรวจเช็คในการ Access เข้าลิฟท์ ซึ่งหลักการคือการนำระบบไปคั้นระหว่างปุ่มที่ใช้กดลิฟท์ นั่นเอง (ตรงนี้จะใช้ relay 1 ตัวในการไป On ที่ปุ่มของลิฟท์)

บทความนี้จะไม่ได้อธิบาย Hardware / Software โดยละเอียด แต่เราหวังว่าบทความนี้จะทำให้เกิดไอเดียกับนักพัฒนาทุกท่านครับ บทความต่อไปเราจะอธิบายโดยละเอียดอักครั้งครับ

เบื้องหลังการสร้าง และ การติดตั้ง

วงจรภาคจ่ายไฟ , ไมโครคอรโทรลเลอร์ , ID-20 , Relay 

ใส่เข้าไปใน Case เก่าของ Access Control ประเทศไต้หวัน , ถอดวงจรเก่าออกหมด

Access Control ของเก่าเป็นของยี่ห้อ Soyal เรานำ Case มาใช้ครอบอย่างเดียว ที่เหลือเป็นวงจรของเรา

ต่อใช้งานจริงกับลิฟท์ของตึก 

ID-20 ออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนได้

ติดไปกับ Panel ของลิฟท์ที่ชั้น 1 ซึ่งเป็นชั้นล่างสุด ตามความต้องการของเจ้าของตึก