วิธีการใช้ Remote Configuration บนโปรแกรม X-ctu ใช้กับ XBee S2 (Firmware ZB )

วิธีการใช้ Remote Configuration บนโปรแกรม X – ctu ใช้กับ XBee S2 (Firmware ZB )