เงื่อนไขและขั้นตอนการ Pre-order สินค้าจาก Sparkfun, SeeedStudio, Adafruit, DFRobot

เงื่อนไขและขั้นตอนการ Pre-order

สินค้าจาก Sparkfun, SeeedStudio, Adafruit, DFRobot

ThaiEasyElec.com เปิดรับพรีออเดอร์สินค้าจาก SparkfunSeeedStudioAdafruitDFRobot (กรณีที่สินค้ามีจำหน่ายในหน้าเว็บไซต์ www.ThaiEasyElec.com ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหรือขอใบเสนอราคาได้ตามปกติ)

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ปัจจุบันใช้ 1 USD = 35 THB

*อัตราเเลกเปลี่ยนเงิน อาจมีการเปลี่ยนเเปลงได้ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนเเปลงจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เงื่อนไขการพรีออเดอร์:

 • รับพรีออเดอร์สินค้าจากเว็บไซต์ Sparkfun หรือ SeeedStudio หรือ Adafruit หรือ DFRobot (กรณีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ มีขึ้นจำหน่ายในหน้าเว็บไซต์ www.thaieasyelec.com อยู่แล้ว ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเข้าเงื่อนไขพรีออเดอร์)
 • ปิดรับออเดอร์ ในวันพฤหัสบดีของทุกๆ สัปดาห์ (ลูกค้าจะต้องชำระเงินมัดจำตามที่บริษัทกำหนด และแจ้งหลักฐานให้ทางร้านรับทราบ ภายในวันพฤหัสบดี หากเกินกำหนด จะตัดเป็นรอบพรีออเดอร์ถัดไป)
 • สินค้าพรีออเดอร์ จะต้องรอสินค้าประมาณ 7-15 วัน (หากเกิดเหตุขัดข้อง ทางร้านจะเเจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง)
 • สินค้าที่ไม่สามารถพรีออเดอร์ให้ได้ คือ สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าจาก กสทช เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ 850/900/1700/1800/1900/2100 MHZ เป็นต้น
 • สินค้าที่ไม่สามารถพรีออเดอร์ให้ได้ คือ สินค้าที่ต้องได้รับการรับรองจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เช่น แบตเตอรี่, พาวเวอร์แบงค์ เป็นต้น

การเลือกสินค้า และการสั่งพรีออเดอร์:

 • ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าจาก เว็บไซต์ https://www.sparkfun.com หรือ http://www.seeedstudio.com/depot/ หรือ http://www.adafruit.com หรือ http://www.dfrobot.com/
 • การขอใบเสนอราคาพรีออเดอร์ สามารถส่งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ (ชื่อสินค้า, รหัสสินค้า, จำนวน, ลิงค์สินค้า) เข้ามาที่อีเมล์ sales@thaieasyelec.com ทางร้านจะทำใบเสนอราคาพร้อมแจ้งรายละเอียดการชำระเงินมัดจำให้ทราบ
 • ตัวอย่างการแจ้งรายละเอียดสินค้า จากเว็บไซต์ https://www.sparkfun.com/
  • ชื่อสินค้า : Header – 2×8 (Male, 0.1″)
  • รหัสสินค้า : PRT-13156
 • ตัวอย่างการแจ้งรายละเอียดสินค้า จากเว็บไซต์ http://www.seeedstudio.com/depot/
  • ชื่อสินค้า : RaZberry Z-Wave
  • รหัสสินค้า : 113110001
 • ตัวอย่างการแจ้งรายละเอียดสินค้า จากเว็บไซต์ http://www.adafruit.com/
  • ชื่อสินค้า : Adafruit Prototyping Pi Plate Kit for Raspberry Pi
  • รหัสสินค้า : 801
 • ตัวอย่างการแจ้งรายละเอียดสินค้า จากเว็บไซต์ http://www.dfrobot.com/
  • ชื่อสินค้า : BMP180 Barometer Module
  • รหัสสินค้า : TOY0058

การคำนวณราคาสินค้าพรีออเดอร์ (Estimate Price): 

1. สำหรับสินค้าจาก Sparkfun และ SeeedStudio

 • กรณีที่เป็นสินค้าประเภทหุ่นยนต์ และชิ้นส่วนหุ่นยนต์ (Robotics/Robotic Parts Category)
  • ราคาสินค้า (ไทยบาท-THB) = จำนวนสินค้า (pcs) x ราคาสินค้า (Price in USD) x 35 (Exchange Rate*) x 1.2 (Shipping Cost) x 1.2 (Import Tax)
 • กรณีที่เป็นสินค้าประเภทอื่นๆ ทั่วไป (Other Category)
  • ราคาสินค้า (ไทยบาท-THB) = จำนวนสินค้า (pcs) x ราคาสินค้า (Price in USD) x 35 (Exchange Rate*) x 1.2 (Shipping Cost) x 1.1 (Import Tax)

2. สำหรับสินค้าจาก Adafruit

 • กรณีที่เป็นสินค้าประเภทหุ่นยนต์ และชิ้นส่วนหุ่นยนต์ (Robotics/Robotic Parts Category)
  • ราคาสินค้า (ไทยบาท-THB) = จำนวนสินค้า (pcs) x ราคาสินค้า (Price in USD) x 35 (Exchange Rate*) x 1.7 (Shipping Cost) x 1.2 (Import Tax)
 • กรณีที่เป็นสินค้าประเภทอื่นๆ ทั่วไป (Other Category)
  • ราคาสินค้า (ไทยบาท-THB) = จำนวนสินค้า (pcs) x ราคาสินค้า (Price in USD) x 35 (Exchange Rate*) x 1.7 (Shipping Cost) x 1.1 (Import Tax)

3. สำหรับสินค้าจาก DFRobot

 • กรณีที่เป็นสินค้าประเภทหุ่นยนต์ และชิ้นส่วนหุ่นยนต์ (Robotics/Robotic Parts Category)
  • ราคาสินค้า (ไทยบาท-THB) = จำนวนสินค้า (pcs) x ราคาสินค้า (Price in USD) x 35 (Exchange Rate*) x 1.3 (Shipping Cost) x 1.2 (Import Tax)
 • กรณีที่เป็นสินค้าประเภทอื่นๆ ทั่วไป (Other Category)
  • ราคาสินค้า (ไทยบาท-THB) = จำนวนสินค้า (pcs) x ราคาสินค้า (Price in USD) x 35 (Exchange Rate*) x 1.3 (Shipping Cost) x 1.1 (Import Tax)

หมายเหตุ#1: Exchage Rate อัตราเเลกเปลี่ยนเงิน อาจมีการเปลี่ยนเเปลงได้ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนเเปลงจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ#2: ราคาสินค้า (ไทยบาท) ที่คำนวณได้ จะยังไม่รวมค่าจัดส่ง (กรณีที่ให้ส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ตัวอย่างการคำนวณราคา Header – 2×8 (Male, 0.1″) : กรณีราคาเป็น Step Price สามารถใช้ราคาตามหน้าเว็บไซต์ได้เลย
  • ต้องการที่จำนวน 1 pcs (0.95USD) : 1 x 0.95 x 35 x 1.2 x 1.1 = 43.89 บาท (ราคานี้ ยังไม่รวมค่าจัดส่งในไทย, VAT 7%)
  • ต้องการที่จำนวน 15 pcs (0.86USD) : 15 x 0.86 x 35 x 1.2 x 1.1 = 595.98 บาท (ราคานี้ ยังไม่รวมค่าจัดส่งในไทย, VAT 7%)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (www.ThaiEasyElec.com)

66/3 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

E-mail : sales@thaieasyelec.com

Tel : 089-5148111, 02-954 2408

Fax : 02-953 8443