เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ RFID ไปกับชุด RFID Basic Starter Kit (ตอนที่ 7 RFID Access Control Project)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ RFID ไปกับชุด RFID Basic Starter Kit

(ตอนที่ 7 RFID Access Control Project)

01

ในการทดลองนี้ให้นำชุด RFID Starter kit มาประยุกต์เป็นเครื่อง RFID Access Control โดยเมื่อผู้ใช้ทาบบัตร RFID Arduino จะตรวจสอบเลข UID บัตรตรงกับข้อมูลใน SD Card หรือไม่ ถ้าเลข UID ตรงกับที่บันทึกไว้ ให้ผู้กับกดรหัสบน Keypad 4 หลักยืนยันอีกครั้ง ถ้ารหัสถูกต้องจะบันทึกเวลาเข้าใช้ และสั่งให้เปิดประตู โดยการสั่งให้ Relay ทำงาน เมื่อผู้ใช้ทาบบัตรอีกครั้ง Arduino จะบันทึกเวลาออก และใส่ให้เปิดประตู ในการทดลองนี้ใช้ขาต่างๆ ดังนี้

02
03

เนื่องจาก SD Card และ NFC อยู่บนบัส SPI เดียวกัน ต้องกำหนดขา SS (Slave Select) แยกกัน โดยกำหนดขา SS สำหรับ NFC Shield เป็นขา D9 โดยบัดกรี Jumper จุด SS เข้ากับ D9 และใช้มีดคัตเตอร์กรีด ระหว่างจุด SS และ D10 ดังภาพ สำหรับ SD Card ยังกำหนดขา SS เป็นขา D10 เหมือนเดิม

04

แสดงการต่อชุด RFID Starter Kit ทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยเพิ่มบอร์ด Relay 1 channel (EFDV239) เพื่อสั่งเปิด/ปิดประตู

05

ก่อนเริ่มใช้งาน กำหนดข้อมูลใน SD Card ต่างๆ เช่น เลข UID ของบัตรที่เราใช้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

06

ในภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม เห็นได้ว่า
1. เมื่อเริ่มโปรแกรม Arduino จะเริ่มติดต่อกับอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ จากนั้นจะวนตรวจสอบบัตร MIFARE ที่มาทาบ 
2. ถ้าตรวจสอบได้ว่าเลข UID ของการ์ดตรงกับข้อมูลใน SD Card ในคอลัมน์ ID โปรแกรมตรวจสอบในคอลัมน์ Is_in ถ้าเป็น ‘F’ คือยังไม่มีการ Login จากนั้นจะอ่านค่าจาก Keypad รอให้ผู้ใช้กดรหัส 4 ตัวจนครบ หรือถ้าในคอลัมน์ Is_in เป็น ‘T’ คือมีการ Login มาก่อนแล้ว บันทึกเวลาออกในคอลัมน์ T_out จากนั้นสั่งให้ Relay ทำงาน 
3. ถ้าการเปรียบเทียบ password ตรงกัน บันทึกเวลาเข้าใช้ในคอลัมน์ T_in และสั่งให้ Relay ทำงาน
โค้ดโปรแกรมบนบอร์ด Arduino มีดังนี้

>>> Download Code & Library <<<?