Preview LinkIt ONE – The Ultimate Developer Board for Wearables and Internet of Things

Preview LinkIt ONE

The Ultimate Developer Board for Wearables and Internet of Things

LinkIt ONE (รหัสสินค้า EFDV449) เป็นบอร์ดที่ทาง Seeed Studio ร่วมมือกับ MediaTek บริษัทผลิตชิพยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญการผลิตชิพสำหรับเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ไร้สายออกแบบและพัฒนาขึ้น เหมาะสำหรับใช้พัฒนาหรือสร้างต้นแบบโครงงานหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Wearable Devices สำหรับสวมใส่หรือเป็นเครื่องประดับ และงานด้าน Internet of Things ที่เน้นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูล นำไปวิเคราะห์ และควบคุมการทำงานอย่างอัจฉริยะซึ่งนิยมพัฒนาให้ สามารถสื่อสารผ่านระบบไร้สายและใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ได้

  บอร์ด LinkIt ONE (รหัสสินค้า EFDV449) ประกอบใช้ชิพจากทาง MediaTek แทบทั้งหมด ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ชิพ MT2502A (Aster) เป็น ARM7-EJ-S System-on-Chip ความเร็ว 260 MHz มี Flash Memory ขนาด 16MB มี RAM ขนาด 4 MB พร้อมโมดูล GSM/GPRS สำหรับสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่ 850/ 9001800/1900 MHz รองรับ GPRS Class 12 และโมดูล Bluetooth สำหรับเครื่อข่ายสื่อสารระยะใกล้ (Personal Area Network: PAN) เป็น BR/EDR/BLE แบบ Dual Mode รองรับมาตรฐาน Bluetooth 2.1 (SPP) และ 4.0 (GATT)

ส่วนของ Wi-Fi สำหรับสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless LAN) ใช้ชิพ MT5931 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n ที่ความถี่ 2.4 GHz 9 ตัวชิพรองรับมาตรฐานสูงสุดที่ 150Mbps และในส่วนของโมดูล GNSS สำหรับระบุพิกัดด้วยดาวเทียมใช้ชิพ MT3332 ตัวรับสัญญาณรับได้ทั้ง GPS GLONASS GALILEO และ BEIDOU
         โมดูลไร้สายต่างๆ จะมีคอนเน็คเตอร์สายอากาศแบบ U.FL บนบอร์ด สำหรับเสียบสายอากาศโดยแยกเป็น GSM Antenna GPS Antenna และ Wi-Fi กับ Bluetooth Antenna ใช้เสาอากาศร่วมกัน

 นอกจากนี้ยังมี I/O ต่างๆ ให้ใช้งาน ได้แก่ (***ขาสัญญาณดิจิตอลต่างๆ รองรับแรงดัน 3.3 โวลต์เท่านั้น)

  • Digital I/O จำนวน 16 ขา (D0 ถึง D13 และ SCL กับ SCA) ทำงานที่ระดับแรงดัน 3.3 โวลต์
  • Analog Input จำนวน 3 ขา (A0 A1 A2) ความละเอียด 10-bit ทำงานที่ระดับแรงดัน 0 ถึง 5 โวลต์เท่านั้นปรับระดับอ้างอิงไม่ได้
  • PWM Output จำนวน 2 ชา (D3 และ D9) ความละเอียดสูงสุด 13-bit ทำงานที่ระดับแรงดัน 3.3 โวลต์ โดยให้ความถี่ที่ 1.6 KHz (13-bit) 50.8 KHz (8-bit) 800 KHz (4-bit) 
  • External Interrupt จำนวน 2 ขา (D2 และ D3)
  • I2C (master only) จำนวน 1 ชุด รองรับความเร็วที่ 100 Kbps 400 Kbps และ 3.4 Mbps
  • SPI (master only) จำนวน 1 ชุด รองรับความเร็วที่ 104 Kbps ถึง 26 Mbps
  • UART จำนวน 1 ชุดที่ระดับแรงดัน 3.3 โวลต์

         บอร์ดออกแบบขาคอนเน็ตเตอร์ตามแบบขาของ Arduino แต่ต้องตรวจสอบแรงดันในการใช้งานขาต่างๆ ให้ตรงกันด้วยคือต้องเป็น 3.3 โวลต์ (เหมือนการใช้ร่วมกับ Arduino Due หรือ Arduino Zero) เฉพาะขา Analog Input เท่านั้นที่รองรับได้ถึง 5 โวลต์ มีคอนเน็คเตอร์ Grove ของ Seeed Studio สำหรับอุปกรณ์ Grove ที่เป็น UART และ I2C

     บนบอร์ดมีซ็อคเก็ตสำหรับเชื่อมต่อ SIM Card สำหรับโมดูลสื่อสาร GSM/GPRS และ Micro SD Card ซึ่งใช้พอร์ต SPI สามารถเลือกการทำงานได้จากสวิตช์บนบอร์ด แหล่งพลังงานของบอร์ดสามารถจ่ายไฟด้วยแบ็ตเตอร์รี่ผ่านคอนเน็ตเตอร์ JST รองรับแบ็ตเตอร์รี่แรงดัน 3.7-4.2 โวลต์ โดยในชุดมีแบ็ตเตอร์รี่ Li-Ion ขนาด 1050 mAH กำลัง 3.9 wH แรงดัน 3.7 โวลต์มาด้วย 1 ก้อน หรือจ่ายไฟผ่านทางพอร์ต Micro USB ได้ โดยมีสวิตช์เลือกอยู่บนบอร์ด

 ซอฟท์แวร์สำหรับการพัฒนาสามารถเขียนด้วย Arduino IDE ได้ โดยใช้ IDE ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.5.6 ขึ้นไป และติดตั้ง LinkIT SDK for Arduino ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ MediaTek จากนั้นสามารถเลือกบอร์ด LinkIt ONE จากเมนู Board ของ Arduino แล้วเขียนโปรแกรมลงไปได้ทันที โดยมี API ต่างๆ ให้ใช้งานอ้างอิงตาม labs.mediatek.com ซึ่งคล้ายคลึงกับของ Arduino แต่จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมา เช่น Battery API ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบสถานะของแบ็ตเตอร์รี่ได้ Audio API ซึ่งใช้เล่นเสียงจากไฟล์ AMR MP3 ACC บน SD Card ได้ GPS API ซึ่งใช้ดึงข้อมูลตำแหน่งจากโมดูล GPS ได้ เป็นต้น ไว้เราจะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นต่างๆ กันในครั้งต่อไปครับ